www.Chlodniarz.pl
Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Automatyka O nas Cennik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona Główna

chlodniarz@chlodniarz.plwww.TanioGrzej.pl

www.Panasonic.waw.pl

www.Neura.waw.pl

www.Dimplex.waw.pl

 
 
 

Klimatyzacja

Klimatyzacja, to zespół zagadnień mający na celu uzyskanie kontroli nad takimi parametrami powietrza jak:

- temperatura,
- wilgotność,
- zapylenie,
- skład chemiczny.

Wszystko to można podzielić na dwa główne nurty:

- klimatyzacja komfortu,
- klimatyzacja precyzyjna.

Klimatyzacja komfortu ma zadanie stworzyć takie warunki bytowe w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt, aby spełnić wymogi fizjologiczne i higieniczne oraz zapewnić komfortowe warunki pracy lub wypoczynku.
Klimatyzacja precyzyjna ma zadanie kontrolować te parametry powietrza, które są istotne dla maszyn i urządzeń znajdujących się w takim kontrolowanym pomieszczeniu.
Klimatyzacji precyzyjnej nie stosuje się do tworzenia warunków komfortu dla ludzi.
Z kolei klimatyzacja komfortu nie nadaje się do zastępowania klimatyzacji precyzyjnej, choć bywa to praktykowane ze względu na niższą cenę wykonania instalacji. Prawdopodobnie nikt jednak nie robił badań jak kosztowna jest klimatyzacja komfortu zastosowana zamiast klimatyzacji precyzyjnej w takich pomieszczeniach jak np. serwerownie.
Klimatyzacja komfortu powoduje niekontrolowane wykraplanie się wilgoci z powietrza co wywołuje spadki wilgotności względnej w pomieszczeniu gdzie pracuje. Nie ma to wielkiego znaczenia w pomieszczeniach, gdzie znajdują się ludzie, ponieważ człowiek emituje wilgoć zarówno w wydychanym powietrzu, jak i poprzez parowanie wody ze skóry w procesie termoregulacji. W takich pomieszczeniach jednak jak serwerownie czy centrale telefoniczne lub jakiekolwiek inne gdzie znajdują się urządzenia elektroniczne, emisja wilgoci uzupełniająca jej spadek wywołany pracą klimatyzatora komfortu nie występuje lub jest na tyle znikoma, że nie zaspokaja zapotrzebowania. Skutkiem znacznego spadku wilgotności względnej w takich pomieszczeniach (nawet poniżej 20%) jest zagrożenie urządzeń elektrycznością statyczną. Wszelkie wentylatory chłodzące, czy wirujące elementy w tak suchym powietrzu stosunkowo szybko elektryzują się. Jeżeli nastąpi wyładowanie elektryczne w takim środowisku, to następują uszkodzenia dysków twardych i układów scalonych. Czasami są tracone cenne dane. Wszystko to generuje jakieś koszty i utrudnienia w pracy tych systemów. Dostawcy serwerów itp. sprzętu elektronicznego zazwyczaj podają w specyfikacjach technicznych, warunki pracy tych urządzeń, ale mało kto zwraca uwagę na przedział wilgotności względnej (RH) w jakim dane urządzenia mają pracować. Zazwyczaj jest to 45-65% wilgotności względnej i nie bez powodu ten przedział jest określony...
Technika chłodnicza ma ogromne znaczenie w technice klimatyzacyjnej, gdyż jest stosowana zarówno do obniżania temperatury powietrza, czyli niweluje zyski ciepła w pomieszczeniach oraz do osuszania powietrza, szczególnie w systemach klimatyzacji precyzyjnej. Naturalnie, klimatyzacja wiąże się również z ogrzewnictwem, gdyż w naszym klimacie okresowo chłodzimy lub grzejemy - zależnie od pory roku.
Znajomość systemów chłodniczych jest więc kluczowa w technice klimatyzacyjnej i trudno sobie wyobrazić profesjonalny serwis klimatyzacji, który nie rozumie i nie zna się na zagadnieniach chłodniczych.
Ponieważ technika chłodnicza jest w klimatyzacji wykorzystywana w różny i szczególny sposób, dlatego równie istotnym elementem profesjonalnego serwisu jest znajomość i rozumienie zagadnień automatyki.
Obecnie technologia mikroprocesorowa jest szeroko (i coraz bardziej) rozpowszechniona we wszelkich systemach sterujących. Aby móc w pełni wykorzystać te możliwości lub w ogóle być w stanie je zastosować, potrzebna jest zatem wiedza i doświadczenie z dziedziny automatyki i elektroniki.
Innym ważnym aspektem zagadnień klimatyzacji, szczególnie komfortu, są nowe zagrożenia dla zdrowia ludzi, które pojawiły się wraz z nowymi technologiami.
W USA już wiele lat temu zarejestrowano oficjalnie nową jednostkę chorobową, zwaną syndromem klimatyzowanych budynków.
W systemach klimatyzacji komfortu powstają znakomite warunki do rozwoju życia biologicznego, które nie jest obojętne dla ludzi i zwierząt. W Polsce wiedza o tych problemach jest jeszcze bardzo słabo rozpowszechniona i całe rzesze ludzi nie wiedzą jak korzystać z klimatyzacji, a co za tym idzie ponoszą osobiste koszty tej niewiedzy. Te koszty są również do wyliczenia jako straty ekonomiczne, zarówno dla pracodawców, jak i dla całej naszej gospodarki i społeczeństwa z powodu zwolnień lekarskich, kosztów leczenia itp.
Wiele osób obserwuje u siebie negatywne samopoczucie w pracy, która ma miejsce w nowoczesnych, klimatyzowanych budynkach. Są to bóle głowy, katar, kaszel, pieczenie oczu, częste anginy, częste przeziębienia, ogólne osłabienie organizmu. Podobne objawy część osób odczuwa po wejściu do swojego samochodu, który jest wyposażony w klimatyzację. Naturalnie, to samo tyczy się prywatnych mieszkań, w których coraz częściej można spotkać zainstalowane klimatyzatory.
Pół biedy gdy cierpi osoba, która sama sobie zgotowała taki los. Bywa jednak tak, że pracodawca lub zarządca obiektu oszczędza na kosztach odgrzybiania i dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych, a cierpią pracownicy. Podobnie jest w mieszkaniach, gdzie nie serwisowane latami klimatyzatory (bo przecież wszystko działa) są potworną wylęgarnią grzybów, bakterii i innego biologicznego zagrożenia. W najgorszej sytuacji są dzieci, które są jeszcze bardziej podatne na zakażenia niż dorośli gdyż zarówno:

1. Nie mają jeszcze w pełni wykształconego systemu immunologicznego i ich organizmy nie potrafią obronić się przed zagrożeniami biologicznymi.
2. Czynnik biologiczny zakaża, gdy jego ilość w przeliczeniu na masę zakażanego organizmu jest powyżej pewnego minimum, charakterystycznego dla danego czynnika. Ponieważ dzieci mają małą (mniejszą niż dorośli) masę ciała, więc ilość czynnika biologicznego, który wywoła u nich zakażenie jest również mniejsza.

Aby korzystać z nowoczesnej technologii, trzeba posiąść pewne minimum wiedzy, a następnie z tej wiedzy korzystać. W innym wypadku zamiast korzyści, ponosimy straty.
Sprzedawcy i instalatorzy często nie dostarczają tej wiedzy, zapewne zarówno dlatego, że jej nie mają, jak i dlatego, że część potencjalnych klientów mogłaby zrezygnować z usługi, co byłoby wbrew interesom takiego sprzedawcy czy instalatora.
Moim zdaniem klimat w Polsce rzadko uzasadnia konieczność posiadania klimatyzacji w domu. Trochę korzystniej się to prezentuje, gdy klimatyzator posiada funkcję grzania (pompa ciepła) realizowaną przez przełączanie pewnych zaworów w układzie chłodniczym - wówczas w okresach przejściowych (wiosna, jesień) można dogrzewać niektóre pomieszczenia nie uruchamiając całego systemu centralnego ogrzewania, co może przynosić oszczędności finansowe.
Kolejną sprawą jest rozważne zadawanie temperatury, którą klimatyzacja ma za zadanie osiągnąć w pomieszczeniu. Badania wskazują, że pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi nie powinny być schładzane bardziej niż maksymalnie 6 (sześć) stopni C, poniżej temperatury panującej na zewnątrz pomieszczenia (budynku). Wynika z tego, że w bardzo upalny dzień, gdy temperatura powietrza wynosi np. 32 stopnie C, nastawa klimatyzatora nie powinna być niższa niż 26 stopni C.
Jeżeli nie są przestrzegane takie podstawowe zasady, to następuje obniżenie odporności organizmu człowieka. Rodzi to różnorakie skutki i różne dla każdej pojedynczej osoby. Jednocześnie skutki te nie są często zauważane czy łączone jako następstwa niewłaściwego korzystania z klimatyzacji. Również schorzenia reumatyczne nie pojawiają się w terminie godzinowym czy tygodniowym po ekspozycji na chłodny strumień powietrza. Są to następstwa odległe w czasie i należy o tym wiedzieć zawczasu tak, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.
Projektanci klimatyzacji stosują różne normy i zasady, projektując systemy klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej. Bywa jednak, że następuje zmiana przeznaczenia pomieszczeń lub ich aranżacji i w efekcie pracownik przez kilka godzin dziennie znajduje się w strumieniu schłodzonego, zagrzybionego powietrza.
Jeżeli ktoś zakłada sobie klimatyzację w domu czy w swojej małej firmie, to zazwyczaj nie ma do tego projektu, tylko "klimę" umieszcza się tam gdzie akurat jest miejsce na ścianie, albo tam gdzie nie będzie widoczna itd. Krótko mówiąc stosuje się często niewłaściwe przesłanki i żyjąc w nieświadomości, ponosi się konsekwencje na organiźmie swoim, swojej rodziny czy pracowników, którzy zaczynają częściej chorować i stają się mniej wydajni.

Jeżeli chodzi o stronę techniczną, to jesteśmy w stanie serwisować czy zainstalować dowolny model i markę klimatyzatora, więc nad tym nie ma się co rozwodzić.

Zajmujemy się zarówno serwisem istniejących urządzeń i systemów, wszelkimi naprawami i modernizacjami, jak i wykonawstwem nowych instalacji. Serwisujemy urządzenia dowolnej marki, nawet nietypowe, wykonane jednostkowo czy przerobione z innych. Działamy głównie na terenie Warszawy i Mazowsza.
Ponieważ w 2017 r. wynaleźliśmy nowy typ pompy ciepła, którą nazwaliśmy Hybrydową Pompą Ciepła więc rozszerzyliśmy naszą działalność o produkcję swojego wynalazku.
Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w celu ochrony naszych praw intelektualnych.

Jeśli Twoje urządzenia potrzebują fachowej pomocy, to skontaktuj się z nami.
O ile tylko istnieje techniczna możliwość rozwiązania Twojego problemu, to prawdopodobnie my ją znamy.
Posiadamy Certyfikat F-gazowy w pełnym zakresie.

tel. 668-272-098

chlodniarz@chlodniarz.pl

Z A P R A S Z A M Y  !

Wystarczy, że zadzwonisz lub wyślesz SMS`a i poprosisz o rozmowę - oddzwonimy na Twoją komórkę lub stacjonarny numer.  Jednocześnie zapraszamy serdecznie instalatorów Pomp Ciepła, sprzedawców i dystrybutorów z całej Polski do nawiązania, obustronnie korzystnej współpracy na tym dynamicznie rozwijającym sie rynku.

 © 2010-2019 - Chlodniarz.pl

chlodniarz@chlodniarz.pl